top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Mijnzorg24uur
Mijnzorg24uur luistert naar uw wensen en doet er alles aan om deze te voldoen door de best mogelijke thuiszorg voor u te leveren. Mochten er toch nog klachten zijn laat het ons dan weten zodat wij dit voor u kunnen oplossen.
In deze regeling wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe Mijnzorg24uur de klacht in behandeling neemt en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.
Hoe kan een klacht worden ingediend?


Het indienen van een klacht kan op de volgende manieren:
•    Mondeling 
Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker, maar het kan ook bij een andere medewerker van Mijnzorg24uur.
•     Schriftelijk
Hiervoor kan het klachtenformulier van Mijnzorg24uur worden gebruikt. Dit formulier kunt u aanvragen bij een van de medewerkers van Mijnzorg24uur. Het formulier kan worden verstuurd naar:

Mijnzorg24uur, Schipperslaan 1,

1906BG Limmen of  gemaild naar

info@mijnzorg24uur.nl

 


Hoe wordt een klacht behandeld?
•     Behandeling van een mondelinge klacht
In gesprek met de betrokken medewerker en/of bestuurder van Mijnzorg24uur wordt de klacht met u besproken. In dit gesprek wordt onderzocht welke maatregelen ter verbetering zullen worden genomen. De maatregelen die ter verbetering zijn afgesproken worden vastgelegd op een klachtenformulier.
•    Behandeling van een schriftelijke klacht 
Na ontvangst van de klacht neemt Mijnzorg24uur binnen 5 werkdagen contact met u op. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om de klacht in een gesprek met u en de betrokken medewerker en/of bestuurder te bespreken. In dit gesprek wordt onderzocht welke maatregelen ter verbetering zullen worden genomen.  De maatregelen die ter verbetering zijn afgesproken worden vastgelegd op een klachtenformulier.
Mocht u niet tevreden zijn over het resultaat, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris via klacht@verenigingspot.nl    
Mijnzorg24uur is aangesloten bij Klachtencommissie Vereniging Spot en Geschilleninstantie Zorggeschil.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.verenigingspot.nl/klachten/ 
en https://zorggeschil.nl/

Mocht u niet tevreden zijn over een van onze hulpverleners of heeft u een klacht ?  Wij horen dat graag van u

bottom of page