top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

24-uurs Thuiszorg 

Heeft u intensieve zorg nodig, maar wilt u niet naar een verpleeghuis/revalidatiecentrum of

andere zorginstelling? Dan kunt u bij Mijnzorg24uur, 24uurs-thuiszorg aanvragen.

Door middel van een intake gesprek worden de wensen besproken en op elkaar afgestemd.

Wij bieden ondersteuning bij persoonlijke verzorging aan ouderen, mensen met een

lichamelijke beperking of mensen die tijdelijk of langdurig minder zelfstandig zijn.

24uurs-thuiszorg is er om u te ondersteunen bij o.a:

-Persoonlijke verzorging

-Verpleegkundige zorg

-Huishoudelijke hulp

Image by Nick Karvounis

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de WLZ (wet langdurige

zorg) in het leven geroepen.

Indien er sprake is van een zorgindicatie, kunnen wij op basis van een PGB (persoons

gebonden budget) zorg bij u leveren.

Eigen bijdrage:

Wet langdurige zorg: u betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is

afhankelijke van uw inkomen en zorgsituatie. Voor meer informatie over de WLZ en de eigen

bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK. Hier kunt u tevens de hoogte van uw

eigen bijdrage berekenen.

vrouw met rollator.png

Vergoedingen

Aanvragen van 24uurs-thuiszorg bij mijnzorg24uur

Heeft u 24uurs-thuiszorg nodig of heeft u vragen?

Vul dan vrijblijvend onderstaand formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

bottom of page