top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

Onze Visie

Onze Visie op de zorg is dat er meer geld uitgegeven moet worden om de zorg te verbeteren  vooral aan de ouderen zorg omdat we deze groep ouderen niet in de kou kunnen laten zitten,  tenslotte hebben ze hun hele leven premies betaald waar de zorg van nu uit betaald zou moeten worden . Ook zouden er meer aanpassingen en voorzieningen moeten komen in woningen zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Er zouden meer nieuwe woningen gebouwd moeten worden die voorzien zijn van een grotere capaciteit  digitale voorzieningen zodat er sneller ingegrepen kan worden bij noodsituatie. Hetzelfde geldt voor blinde mensen , mensen met een lichte handicap,  en mensen met reuma
Hierdoor krijgen ze hun eigen zelfstandigheid terug . Wij vinden ook dat woningbouw verenigingen  verplicht moeten worden om bij nieuwbouw ongeveer 10 procent van het huisaanbod beschikbaar moet stellen voor  deze aandachts groep waarvan de huizen voorzien zijn van aansluiting bij nieuw ontwikkelde digitale netwerken. Ook zou er meer geld beschikbaar gesteld moeten worden voor deze aandachts groepen omdat de zorg steeds duurder wordt waardoor mensen met een bepaalt budget beperkt worden in hun zorg en welzijn.

De oudere helpen

Als zorgaanbieder wil je graag alle zorg aanbieden maar goed personeel kost nou eenmaal geld.
Ook vinden wij dat subsidies hoger en  makkelijker toegankelijker moeten worden. Want het is een investering in de toekomst. Ook vinden wij dat er meer onderzoek moet komen door  2 of 3 extra therapieën of behandelingen toe te voegen aan  een huidige behandeling. Ook zouden we meer moeten accepteren om bepaalde zorg in het buitenland te geven zoals met kuuroorden in Hongarije , waar we dan eigen begeleiding meesturen die alles rapporteren.
Om uiteindelijk tot beter en goedkopere zorg uit te komen.
Het digitale netwerk verkeer zou beter aan elkaar verbonden kunnen worden. Door bepaalde gegevens van patiënten aan zorgaanbieders te automatiseren. Zo dat er vaker op tijd ingegrepen kan worden.
Dat onze maatschappij moet gaan accepteren dat een 24 uurs zorg Au-pair die inwoont bij een hulpbehoeftige de oplossing is omdat deze vorm van permanente thuiszorg  uiteindelijk goedkoper is omdat  na werktijd zorg in natura gegeven kan worden. Wij van Mijnzorg24uur vinden dat ouderen die een inwonende zorg Au-pair hebben in de corona tijd het minste risico lopen op besmetting als daar ook een andere service aan verbonden is
zoals een boodschappendienst.
Dat mondkapje bij ouderen thuiszorg verplicht moet worden zolang de corona er nog is.
Een inwonende verzorger op deze manier minder risico is als een verpleeghuis of als een hulp die elke dag langs komt.Dat er zolang de corona dreiging er nog is er meer gebruik gemaakt moet worden van service tot aan de deur waarna de inwonende thuiszorg het overneemt.

man met tablet.png

Menu

Neem contact met ons op
085 400 1160
Jan Ligthartstraat 1,
1817MR Alkmaar

Bedankt voor de inzending!

bottom of page