top of page

Privacy statement (sollicitanten en medewerkers)

 

Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. MijnZorg24uur B.V. respecteert en beschermt uw persoonsgegevens en alle informatie die u ons verschaft word zorgvuldig en vertrouwelijk behandled.
MijnZorg24uur B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van de formulieren op de website aan MijnZorg24uur B.V. verstrekt of per e-mail of op andere wijze aan MijnZorg24uur B.V. verstuurt.
MijnZorg24uur B.V. verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten en van uitzendkrachten, medewerkers en vast personeel van MijnZorg24uur B.V.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
MijnZorg24uur B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken van de door u ingevulde inschrijf formulier of door u verstuurde e-mail (sollicitanten):
- Voor- en achternaam,
- Contactgegevens ( e-mailadres en telefoonnummer)
-Adresgegevens
- Geboortegegevens, geslacht
- CV, motivatie, werkhistorie, opleidingen en diploma´s, referentie, profielfoto


Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?


Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om passend werk aan te kunnen bieden en om contact met u te kunnen opnemen.

MijnZorg24uur B.V. kan de volgende persoonsgegevens van uitzendkrachten, medewerkers en personeel van MijnZorg24uur B.V. verwerken:
- Kopie ID-bewijs,
- Burgerservicenummer (BSN)
- Salarisadministratie
- Administratieve verzuimgegevens


MijnZorg24uur B.V. kan de volgende persoonsgegevens van zzp´ers verwerken:
- Kopie van het uittreksel KVK
- BTW nummer
- Polis en betaalbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
De persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeengekomen arbeidsovereenkomst , om het voeren van de noodzakelijke personeels- en salarisadministratie en / of het uitzenden en ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers.

 

Op basis van welke rechtsgronden worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van de volgende rechtsgronden:
a) Toestemming van de betrokkene.
b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
c) De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verkregen.
Indien u bij MijnZorg24uur B.V. solliciteert en niet in dienst treedt, dan zullen wij de door u aan ons verschafte gegevens maximaal 1 jaar bewaren.
Persoonsgegevens van personeel, medewerkers en uitzendkrachten (na beëindiging dienstverband) worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en indien van toepassing in overeenstemming met de geldende wettelijke termijn voor bewaring:
Arbeidsgerelateerde gegevens (foto, contactgegevens, opleidingen & trainingen,
beoordelingen, verlof, verzuim) 2 jaar
Kopie ID-bewijs en loonbelastingverklaring 5 jaar
Fiscale gegevens 7 jaar
Daarna worden de gegevens verwijderd.
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?

Uitsluitend de medewerkers van MijnZorg24uur B.V.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld?
De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:
- De salarisadministrateur
- het UWV en de verzuimverzekeraar
- De belastingdienst
- Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
- De SVW-verzekeraar
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie MijnZorg24uur B.V. diensten verleent, aan opdrachtgevers en aan andere zakelijke  relaties. Daarnaast zal MijnZorg24uur B.V. uw gegevens verstrekken aan derden indien noodzakelijk is voor de uitvoering aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
De bescherming van persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. MijnZorg24uur B.V. neemt passende administratieve, organisatorische en technische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal. De aan MijnZorg24uur B.V. verschafte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in de database van MijnZorg24uur B.V. op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers bij

derden.

 

Cookies

MijnZorg24uur B.V. maakt gebruik van cookies. Lees voor meer informatie het cookie statement.

bottom of page