top of page

Privacy statement (klanten)

 

Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. MijnZorg24uur
B.V. respecteert en beschermt uw persoonsgegevens en alle informatie die u ons verschaft word zorgvuldig en vertrouwelijk behandled.
MijnZorg24uur B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van de formulieren op de website aan MijnZorg24uur B.V. verstrekt of per e-mail of op andere wijze aan MijnZorg24uur B.V. verstuurt. MijnZorg24uur B.V. verwerkt de persoonsgegevens van klanten en overige relaties van MijnZorg24uur B.V.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MijnZorg24uur B.V. kan de volgende persoonsgegevens van klanten in de zorgsector verwerken:
- Voor- en achternaam,
- Contactgegevens ( e-mailadres en telefoonnummer)
- Adresgegevens
- Geboortegegevens, geslacht
- Burgerservicenummer (BSN)
- Verzekeringsgegevens
- Zorginhoudelijke gegevens, zorgvraag, indicatie, duur en kosten zorg


MijnZorg24uur B.V. kan de volgende persoonsgegevens van zakelijke/overige relaties verwerken:
-Naam en contactgegevens

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van klanten in de zorgsector worden verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening, het onderhouden van contact met klant en betrokken naasten, het beheren van het klantdossier en het declareren van de facturen bij de zorgverzekeraar.
De persoonsgegevens van zakelijke/overige relaties worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Op basis van welke rechtsgronden worden de persoonsgegevens verwerkt?
- Toestemming van de betrokkene.
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
- De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het leveren van gezondheidszorg
 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om u goed van dienst te kunnen zijn en indien van toepassing in overeenstemming met de geldende wettelijke termijn
voor bewaring:
Klantdossiers 5 jaar
Fiscale gegevens 7 jaar
Daarna worden de gegevens verwijderd.
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?
Uitsluitend de medewerkers van MijnZorg24uur B.V.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:
- Zorgkantoren
- Zorgverzekeraars
- Gemeenten
- Betrokken zorgorganisaties en overheidsinstanties en/of andere zakelijke relaties
Daarnaast zal MijnZorg24uur B.V. uw gegevens verstrekken aan derden indien noodzakelijk is

voor de uitvoering aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
De bescherming van persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. MijnZorg24uur B.V. neemt passende administratieve, organisatorische en technische maatregelen teneinde uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal.

De aan MijnZorg24uur B.V. verschafte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in de database van MijnZorg24uur B.V. op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers bij derden.

 

Cookies
MijnZorg24uur B.V. maakt gebruik van cookies. Lees voor meer informatie het cookie

statement.

 

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens?
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, laten corrigeren
en/of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om de verleende toestemming in te trekken of om
het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Graag uw vraag of verzoek per e-mail versturen aan privacy@mijnzorg24uur.nl

bottom of page