top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

Thuiszorg 

vrouw zorgt voor bejaarde.png

Persoonlijke verzorging

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld bij wassen, naar

het toilet gaan of medicijnen innemen? Dan kunt u bij Mijnzorg24uur

persoonlijke verzorging aanvragen. Wij bieden ondersteuning bij persoonlijke

verzorging aan ouderen en mensen met een lichamelijke beperking die

tijdelijk of langdurig minder zelfstandig zijn.

vrouw met rollator.png

Verpleging

Heeft u verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld om een wond te verzorgen of

een injectie te geven? Dan kunt u

bij Mijnzorg24uur verpleging aanvragen.

Wat is verpleging ?

Onder verpleging vallen medische handelingen zoals:

  • injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten

  • een sonde of katheter verwisselen

  • wondzorg

Alle verpleegkundige handelingen die thuis gegeven mogen worden

Image by Nick Karvounis

24-uurs Thuiszorg

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet

langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. Denk aan chronische ziekten,

kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke

beperking of aandoening. Via de Wet langdurige zorg krijgt u intensieve 24-

uurs zorg.

Wilt u niet in een verpleeghuis of zorginstelling wonen, maar liever in

uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen ? Bij Mijnzorg24uur kunt u

terecht voor 24 uurs verzorging bij u thuis.

De oudere helpen

Huishoudelijke Hulp

Heeft u moeite met huishoudelijke taken zoals schoonmaken, koken of

boodschappen doen? Dan kunt u

bij Mijnzorg24uur huishoudelijke hulp

aanvragen.

Huishoudelijke hulp is er om u te helpen bij:

  • het huis schoonhouden

  • taken als wassen, koken en boodschappen doen.

  • het huishouden organiseren, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken of een plan maken welke kamer je wanneer wilt schoonmaken

bottom of page