top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

Verpleegkundige Zorg

Heeft u verpleegkundige zorg nodig? Mijnzorg24uur kan u hierbij helpen. Door middel van

een intake gesprek worden de wensen besproken en op elkaar afgestemd.

Wij bieden ondersteuning bij persoonlijke verzorging aan ouderen, mensen met een

lichamelijke beperking of mensen die tijdelijk of langdurig minder zelfstandig zijn.

Verpleegkundige zorg is er om u te ondersteunen bij:

Injecteren (bijvoorbeeld insuline of fraxiparine)

  • Katheteriseren

  • Wondzorg

  • Stomazorg

  • Sondevoeding

  • Zuurstof toediening

  • Zwachtelen

Wij, van mijnzorg24uur vinden kwalitatief goede zorg op maat erg belangrijk. Wij werken

met kleine vaste zorgteams zodat we de continuïteit van zorg kunnen waarborgen.

Vergoedingen

mijnzorg24uur verleent diensten op basis van zorgindicaties, particulier of een combinatie

hiervan.

een zorgindicatie kan bestaan uit de WLZ (wet langdurige zorg) of de WMO (wet

maatschappelijke ondersteuning)

Indien er sprake is van een zorgindicatie, kunnen wij op basis van een PGB (persoons

gebonden budget) zorg bij u leveren.

Eigen bijdrage:

Wet langdurige zorg: u betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is

afhankelijke van uw inkomen en zorgsituatie. Voor meer informatie over de WLZ en de eigen

bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK. Hier kunt u tevens de hoogte van uw

eigen bijdrage berekenen.

Wet maatschappelijke ondersteuning: u betaalt in de meeste gevallen een eigen bijdrage.

Voor meer informatie over de WMO en de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het

WMO-loket bij uw gemeente.

vrouw zorgt voor bejaarde.png

Aanvragen van verpleegkundige zorg bij mijnzorg24uur

Heeft u verpleegkundige zorg nodig of heeft u vragen?

Vul dan vrijblijvend onderstaand formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

bottom of page